Skip to content

Odluka o visini članarine

ponedjeljak, 16. siječnja 2023.

Na svojoj 1. sjednici u 2023. godini, Upravno vijeće je donijelo Odluku o visini članarine za 2023. godinu u iznosima kako slijedi:
1) Redovni članovi
a. Članovi sa studentskim statusom: 0,00 €,
b. Ostali članovi: 20,00 €.
2) Podupirući članovi: 20,00 € ili više, prema odluci samog člana, a za iznos povrh 20,00 € se sklapa ugovor o donaciji.
3) Pridruženi članovi sukladno Statutu, članak 17, st. 4, ne plaćaju članarinu.
4) Počasni članovi sukladno Statutu, članak 18, st. 5, ne plaćaju članarinu.