Skip to content

Predavanje ZRIN-a na godišnjoj kampanji ELSA-e

Osijek, Pravni fakultet, 26. listopad 2023.


Sudjelovali smo na edukativnoj konferenciji u Osijeku u organizaciji Europske udruge studenata prava – ELSA Osijek u sklopu projekta Ljudska prava i korupcija.

Damir Vanđelić, predsjednik ZRIN-a i Filip Pavičić govorili su o upravljanju, demografskim trendovima i korupciji u Republici Hrvatskoj dok je Valentina Pavlović-Vinogradac predstavila inicijativu ZRIN-a za digitalizaciju izbora.